Tổng Kho DKC Nghi Thiết

TMD Group là chủ đầu tư dự án “Tổng Kho xăng dầu DKC & các sản phẩm sau dầu mỏ” tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu của dự án là xây dựng tổng kho lưu trữ xăng dầu tại khu vực Bắc Miền Trung để phân phối đi các tỉnh bắc Trung bộ và qua Lào. Tổng Kho được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có trữ lượng 115.000m3 bao gồm cả kho ngoại quan và kho nội địa, hệ thống cầu cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 49.000 DWT.

  • Tổng Kho DKC Nghi Thiết
  • Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An
  • 115.000m3
  • 2018
  • 1500 tỷ
  • TMD Group
  • Tổng Kho DKC