Công ty CP Trung Long

Địa chỉ số 02 Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An. Đây là một công trình văn hoá, vui chơi giải trí học tập thư giãn hấp dẫn có tầm cỡ tại khu vực bắc miền trung, phục vụ nhu cầu nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.

  • Công ty CP Trung Long
  • Số 2 Lê Mao , Thành Phố Vinh , Tỉnh Nghệ An
  • Năm 2000
  • Trung Long