VIDEO SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG

1.  KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ERP-SAP TẬP ĐOÀN THIÊN MINH ĐỨC

2. TỔNG KHO VÀ CẦU CẢNG DKC NGHI THIẾT

3. TẬP ĐOÀN THIÊN MINH ĐỨC DẤU ẤN TUỔI 20

4. LỄ KHÁNH THÀNH TỔNG KHO VÀ BẾN CẢNG DKC

5. LỄ KÝ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC GIỮA TẬP ĐOÀN THIÊN MINH ĐỨC VỚI CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG