hq3

Sáng ngày 27/04/2019 tại tổng kho xăng dầu DKC Nghi Thiết đoàn kiểm tra của Cục hải quan Nghệ An và Chi Cục Hải Quan Cảng Cửa Lò đã có buổi làm việc với Tập đoàn Thiên Minh Đức về việc kiểm tra các điều kiện cần thiết để công nhận tổng kho xăng dầu DKC đủ điểu kiện là kho ngoại quan.

Tiếp đoàn kiểm tra phía Tập đoàn Thiên Minh Đức có đại diện của Lãnh đạo tập đoàn và lãnh đạo của các phòng Kỹ Thuật , Công Nghệ Thông Tin , Kinh Doanh , và Lãnh đạo Kho DKC Nghi Thiết .

Buổi làm việc đã diễn ra tốt đẹp , cởi mở theo đúng tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành đúng đủ các yêu cầu của Tổng cục về việc đáp ứng các yêu cầu được công nhận kho ngoại quan.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *