giaxnag

Từ 16h, giá xăng được điều chỉnh thêm gần 1.000 đồng/lít với cả hai loại E5 và RON 95. Giá xăng E5 gần 21.000 đồng/lít trong khi xăng RON 95 vượt 22.000 đồng/lít.

Chiều 2/5, liên Bộ Tài chính – Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Theo đó từ 16h, cả hai mặt hàng xăng đều tăng gần 1.000 đồng/lít. Mức tăng với xăng E5 là 985 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng 956 đồng/lít.

Như vậy, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.688 đồng/lít trong khi xăng RON95 được bán ở mức 22.191 đồng/lít.

Đây là mức giá bán lẻ cao nhất kể từ tháng 10/2018. Sau 3 lần tăng liên tiếp, giá xăng đã thêm 3.500 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng 300-400 đồng/lít. Cụ thể, dầu diesel tăng 311 đồng/lít; dầu hỏa tăng 363 đồng/lít; dầu mazut tăng 385 đồng/kg.

Giá bán dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut lần lượt không quá 17.695 đồng/lít, 16.625 đồng/lít và 16.002 đồng/kg.

Theo liên Bộ Tài chính – Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước 2/5 là 80,3 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 2,4 USD); 82,3 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 2,5 USD); 83,8 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,8 USD).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON 92 là 14.791 đồng/lít (chưa có thuế VAT).

Tại kỳ điều chỉnh này, mỗi lít xăng E5 RON 92 được chi quỹ bình ổn là 925 đồng (kỳ trước chi 1.456 đồng). Với xăng RON 95 chi 283 đồng/lít (kỳ trước chi 743 đồng/lít).

Tại kỳ điều hành giá gần nhất ngày 17/4, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định tăng giá xăng mạnh, thêm gần 1.115 đồng/lít, giá xăng RON 95 tăng thêm 1.202 đồng/lít, dầu diesel tăng 297 đồng/lít, dầu hỏa tăng 291 đồng/lít và dầu mazut tăng 407 đồng/kg.

Khi đó, giá bán tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.703 đồng/lít, còn xăng RON 95 không quá 21.235 đồng/lít. Giá bán lẻ cao nhất với dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut lần lượt hơn là 17.384 đồng/lít, 16.262 đồng/lít và 15.617 đồng/kg.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *