tl2

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019 đoàn lãnh đạo cấp cao của tâp đoàn lubricate oil Thailand sang làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức.Tiếp đoàn có Chủ tịch HĐQT Bà Chu Thị Thành và một số cán bộ trực thuộc phòng kinh doanh tập đoàn .Quá trình làm việc 2 đơn vị mong muốn có sự hợp tác sâu rộng trong việc mở rộng và phát triển thị trường .

Chủ tịch Chu Thị Thành làm việc với đối tác Thailand

Phía Tập đoàn Thiên Minh Đức và lubricateoil đã có một buổi làm việc cởi mở và mong muốn sớm đưa ra các hợp tác phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *